Profi Importer - Automatyczny Import XML, Excel... w COMARCH XL

Działa z systemami Comarch ERP

Rozwiązanie dla Każdego typu działalności

Aplikacja umożliwia konserwację i napełnianie bazy danych systemów ERP informacjami na podstawie danych pobieranych z arkuszy Excel oraz XML, co jest jej zasadniczym przeznaczeniem. Importer przeznaczony jest dla Comarch ERP XL.

Dzięki możliwości definiowania konfiguracji i zapisu do późniejszego wykorzystania, pobieranie danych może być w pełni zautomatyzowane (np. pobieranie cenników dostawców).

Precyzyjne sterowanie zakresem importowanych danych

Użytkownik ma możliwość precyzyjnego sterowania zakresem importowanych danych, sposobami reakcji na sytuacje specjalne, np. zdefiniowanie reakcji na sytuację, gdy importowana pozycja już istnieje w bazie systemu ERP.
Co więcej, Profi Importer pozwala pominąć, nadpisać lub zatrzymać import.

Dzięki tym cechom aplikacja może być używana całkowicie automatycznie bez ingerencji personelu IT.

Rozwiązanie dla systemu Comarch ERP

Dowiedz się więcej o Comarch ERP XL

Klasa rozwiązania: Inne...

Producent: Profisoft - Comarch ERP Integrator

Funkcjonalność Profi Importer - Automatyczny Import XML, Excel... w COMARCH XL

Aplikacja działa w kilku krokach co pozwala weryfikować poprawność dostarczonych danych zewnętrznych i wprowadzonej konfiguracji (ustawienie źródłowych kolumn arkusza dla poszczególne wartości) co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzanych modyfikacji danych.

Operator może ręcznie wyłączyć poszczególne pozycje z procesu importu jeśli nie ma możliwości automatycznej selekcji.

Aplikacja automatycznie Importuje do Comarch XL:

  • Karty towarowe z ewidencjami pomocniczymi (np. jednostki miary)
  • Karty kontrahentów z ewidencjami pomocniczymi
  • Inwentury
  • Obroty
  • Zobowiązania i należności
  • Atrybuty do kartotek podstawowych
  • Pomocnicze

Producent: Profisoft - Comarch ERP Integrator

Inne rozwiązania

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.

Bezpłatna konsultacja