Comarch ERP XL

System do Zarządzania

Dlaczego Warto kupić Comarch ERP XL

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem - Comarch ERP XL, jest najbardziej wszechstronnym na rynku narzędziem klasy ERP. Pozwala on objąć zasięgiem wszystkie obszary biznesowej działaności firmy.

System oferuje wsparcie obszarów związanych między innymi z handlem i dystrybucją, gospodarką magazynową, sprzedażą internetową, finansami i księgowością, kadrami i płacami, elektroniczną wymianą dokumentów, środkami trwałymi, kontaktami z klientem.

Najczęściej wybierany system ERP w Polsce

Dzięki różnorodności rozwiązań, w które wyposażony jest system, firma z każdej branży otrzyma wsparcie swoich procesów biznesowych. Najlepszym dowodem na to jest ilość zadowolonych klientów, która na przestrzeni lat ciągle rośnie. W tej chwili liczba ta przekroczyła 5000.

Klientami posiadającymi zintegrowany system klasy ERP sa zarówno średnie, jak i duże przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, handlowej, czy usługowej.

Idealny dla średnich i dużych firm z każdej branży

Średnie 6-30 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie 5-100 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie i Duże 30-250 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)

Przedsiębiorstwo 250-600 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)
Comarch ERP XL

Funkcjonalność Comarch ERP XL

Handel i dystrybucja

System Comarch ERP XL zapewnia pełne wsparcie przy realizacji procesów z obszaru handlu i dystrybucji. Narzędzie wspomaga przedsiębiorstwo zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, dostęp do wielu kanałów prowadzenia sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej), jak i od strony zakupowej (poprzez optymalizację zamówień, czy zapewnienie dostępności asortymentu).

Gospodarka magazynowa

Dzięki Comarch ERP XL otrzymujemy sprawną realizację wydanych dyspozycji magazynowych, a także stałą kontrolę nad poziomem zapasów w magazynie. Użytkownik otrzymuje również wsparcie w obszarze gospodarki magazynowej polegające m.in. na eliminacji pomyłek, dzięki czemu asysta procesów związanych z logistyką staje się odczuwalna.

Produkcja

System oferuje narzędzia do wspomagania produkcji seryjnej, jednostkowej, a także dyskretnej i procesowej. Dodatkowo umożliwia wsparcie działalności projektowej lub prostej kompletacji. W ramach systemu zdefiniować możemy technologię, określić marszrutę produkcyjną, stworzyć harmonogram produkcji, a także zrealizować i nadzorować proces produkcyjny.

Serwis i remonty

Ewidencja i realizacja zleceń serwisowych odbywać się może dla zewnętrznych podmiotów, ale również w obrębie przedsiębiorstwa (związek z utrzymaniem ruchu w firmie). W obu przypadkach użytkownik otrzymuje narzędzie do realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego. Dla firm wysoce specjalistyczne potrzeby, proponujemy szereg dodatków pozwalających na pełne zindywidualizowanie procesów.

Bezpłatna konsultacja w sprawie doboru systemu do zarządzania Firmą

CRM

Rozwiązania CRM (Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientem) umożliwiają gromadzenie wiedzy o klientach, a także prowadzenie w związku z nimi uporządkowanych działań o różnym charakterze. Zapewniają posiadanie kompleksowej wiedzy o obecnych i potencjalnych klientach firmy, a także m.in. zarządzanie pracą zespołów sprzedaży i marketingu.

Analizy i raporty, Controling (Business Intelligence)

Rozwiązanie Business Intelligencce daje szybki i wygodny dostęp do informacji pod postacią raportów w wielu układach i przekrojach. Raporty te uwzględniają wszystkie procesy zachodzące w firmie. Dodatkowo system wspiera kompleksowy controlling, dzięki któremu uzyskujemy wiedzę o każdym obszarze działalności firmy.

Modelowanie procesów oraz obieg dokumentów

System odwzorowuje procesy biznesowe, pozwalając na uporządkowanie oraz automatyzację czynności rutynowych, do wykonania których tak na prawdę człowiek jest zbędny. Pozwala to pracownikom poświęcić więcej czasu na czynności nierutynowe, koncentrując większą ilość zasobów na realizację celów i zadań o wyższym priorytecie. Funkcjonalności systemu umożliwiają usprawnienie takich procesów, jak obieg dokumentów w firmie. Przeprowadzenie audytu pod kątem liczby, przebiegu oraz skuteczności procesów w firmie pozwala zoptymalizować pracę całego przedsiębiorstwa, umożliwiając między innymi obsługę większej ilości zleceń.

 

 

Dodatkowe rozszerzenia Comarch ERP XL

B2B - Internetowy Pulpit kontrahenta

Moduł ten służy polepszeniu współpracy z odbiorcami oraz zmniejszeniu pracochłonności, związanej z obsługą zamówień. Comarch EPR XL Pulpit Kontrahenta to platforma B2B stanowiąca wygodny kanał przyjmowania zapytań, składania ofert, umożliwiająca obsługę realizacji zamówień, dająca również dostęp do historii transakcji przeprowadzonych z Klientem.

więcej...

Sklep Internetowy oraz Galeria handlowa

System oferuje możliwość współpracy z innymi internetowymi kanałami sprzedaży oraz promocji. Współpraca dotyczy takich portali, jak Allegro, Facebook, wszystko.pl, systemy porównywania cen. Dodatkowo otrzymujemy możliwość integracji sprzedaży internetowej z systemem obsługującym zarządzanie magazynem, fakturowaniem oraz księgowością.

więcej...

Rozwiązania mobilne - ERP w kieszeni

Rozwiązania mobilne umożliwiają kontakt pracownika wykonującego swą pracę w terenie z osobami w Centrali, zasobami firmowymi, a także ułatwiają znacząco raportowanie wykonanych zadań. W efekcie otrzymujemy oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązania te swtorzone są na takie nowoczesne narzędzia mobilne, jak smartfony czy tablety, tak powszechne w komunikacji biznesowej.

więcej...

Finanse i księgowość

System wspiera kontrolę bieżącej sytuacji w firmie, dzięki zgromadzonym danym finansowo-księgowym. Użytkownik otrzymuje wsparcie księgowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, a także monitoring kosztów, czy m.in. zarządzanie płynnością finansową za pomocą różnorodnych narzędzi.

Kadry i płace

Comarch ERP XL zapewnia pełne wsparcie w obszarze kadr i płac, które uwzględnia obsługę wszystkich operacji związanych z współpracą z pracownikiem (od zatrudnienia, po rozliczanie oraz rozwiązanie umowy o pracę). System aktualizowany jest zawsze pod kątem zmian w przepisach prawnych.

Środki trwałe

Narzędzia systemu Comarch ERP XL umożliwiają ewidencję składników majątku trwałego, a także ich amortyzację. Użytkownik otrzymuje ewidencję wyposażenia, wgląd w historię zdarzeń związanych z wybranym środkiem trwałym, czy też różnorodne analizy związane z wykorzystaniem środków trwałych.

Elektroniczna wymiana dokumentów

Comarch EDI służy do automatycznego przesyłania dokumentów różnego rodzaju z wykorzystaniem ustandaryzowanego formatu danych. Dzięki temu zwiększa się oszczędność czasu, który związany jest w rozprowadzaniem dokumentów do kontrahentów. Poza tym gwarantuje redukcję kosztów, m.in. związanych z tradycyjnym obiegiem dokumentów i ich wysyłka do kontrahentów.

Bezpieczeństwo Danych Firmowych