Comarch Retail

System do Zarządzania

Dlaczego warto kupić Comarch Retail?

Comarch Retail stworzony jest dla firm borykających się z problemami związanymi z retail. Typowe problemy dotyczą organizacji pracy sklepów, chaosu powstającego w przekazywaniu informacji na linii centrala – oddział, a także mało wydajnej logistyki sieci.

Powyższe procesy możliwe są do uporządkowania i kontrolowania. Dzięki narzędziu Retail możemy również koordynować działania na wszystkich poziomach. Od teraz, do wszystkich rodzajów sieci handlowych skierowane jest rozwiązanie , które nie tylko wspomaga procesy, ale również jest zorientowane na przyszłość, a także wyprzedza potrzeby użytkowników.

Przyszłościowe narzędzie dla firm z branży retail

Dzięki swojej funkcjonalności narzędzie to rozwiązuje typowe problemy, z którymi borykają się sieci handlowe. Umożliwia redukcję nadmiernych kosztów, wspomaga proces zatowarowania sklepów, usprawnia organizację pracy, a także porządkuje obieg dokumentów.

Dzięki innowacyjnym narzędziom zarządzania siecią, z których korzysta narzędzie - automatyzacja procesów, Business Intelligence, a także wielokanałowa sprzedaż – Comarch Retail jest narzędziem przyszłościowym.

Idealny dla średnich i dużych firm z każdej branży

Średnie 6-30 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie 5-100 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie i Duże 30-250 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)

Przedsiębiorstwo 250-600 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)
Comarch ERP Retail

Funkcjonalność Comarch Retail

Zarządzanie siecią handlową

W narzędziu Comarch Retail zastosowano trzypoziomową strukturę. Dzięki temu otrzymujemy możliwość centralnego zarządzania z uwzględnieniem wszystkich szczebli sieci handlowej, a także możliwość równoczesnego zarządzania procesami – na każdym poziomie organizacyjnym sieci. Osoby decyzyjne w danej sieci handlowej mają dzięki temu pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem.

Business Intelligence

Narzędzie Retail współpracuje z Comarch ERP Business Intelligence. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie funkcjonalności BI w kontekście sieci handlowej. Użytkownicy mają do dyspozycji rozbudowane funkcje analityki biznesowej, controllingu w wymiarze BI, analizy związane z Social Media, zaawansowaną analitykę, konsolidację finansową, budżetowanie, a także Mobilny BI.

Automatyzacja procesów

Narzędzie Business Process Management (BPM) umożliwia automatyzację procesów firmy na poziomie częściowym lub całkowitym. Analiza procesów obejmuje te rutynowe i typowe dla każdej z firm na rynku, ale również charakterystyczne, wypracowane przez każde przedsiębiorstwo z osobna (przykładowo proces automatycznego wprowadzania promocji na towary, których sprzedaż spadła).

Sprzedaż w Internecie

Narzędzie Retail umożliwia także wspomaganie rynku e-commerce. Sprzedaż w Internecie jest w obecnych czasach czymś niezbędnym dla firm rozwijających się. Dzięki rozwiązaniom firmy Comarch, umożliwiającym wielokanałową sprzedaż, przedsiębiorstwo zyskać może wsparcie w kontekście sprzedaży dla klientów zarówno detalicznych, jak i biznesowych.

Dodatki, moduły i rozwiązania Partnerów Comarch

Aplikacje mobilne

Pracownicy, których głównym zadaniem jest zarządzanie pracą pracowników mobilnych, lub zespołów sprzedaży otrzymać mogą narzędzie wspomagające tę pracę. Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży to narzędzie Comarch Retail, prezentujące efekty pracy podwładnych z poziomu przenośnej aplikacji.

Comarch Beacon

Czujnik komunikujący się z urządzeniami mobilnymi za pomocą sygnałów radiowych. Służy do gromadzenia informacji na temat Klientów, a na tej podstawie wysyłania spersonalizowanych ofert do każdego z osobna. Oferta promocyjna może być wysłana natychmiast, warunkiem jest jedynie przebywanie Klienta w pobliżu aktywnego czujnika. Promocje wysyłane są na urządzenie mobilne.

Dodatkowe rozszerzenia Comarch ERP XL

B2B - Internetowy Pulpit kontrahenta

Moduł ten służy polepszeniu współpracy z odbiorcami oraz zmniejszeniu pracochłonności, związanej z obsługą zamówień. Comarch EPR XL Pulpit Kontrahenta to platforma B2B stanowiąca wygodny kanał przyjmowania zapytań, składania ofert, umożliwiająca obsługę realizacji zamówień, dająca również dostęp do historii transakcji przeprowadzonych z Klientem.

więcej...

Sklep Internetowy oraz Galeria handlowa

System oferuje możliwość współpracy z innymi internetowymi kanałami sprzedaży oraz promocji. Współpraca dotyczy takich portali, jak Allegro, Facebook, wszystko.pl, systemy porównywania cen. Dodatkowo otrzymujemy możliwość integracji sprzedaży internetowej z systemem obsługującym zarządzanie magazynem, fakturowaniem oraz księgowością.

więcej...

Rozwiązania mobilne - ERP w kieszeni

Rozwiązania mobilne umożliwiają kontakt pracownika wykonującego swą pracę w terenie z osobami w Centrali, zasobami firmowymi, a także ułatwiają znacząco raportowanie wykonanych zadań. W efekcie otrzymujemy oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązania te swtorzone są na takie nowoczesne narzędzia mobilne, jak smartfony czy tablety, tak powszechne w komunikacji biznesowej.

więcej...

Rozwiązanie dla Twojej Branży

Finanse i księgowość

System umożliwia kontrolę bieżącej sytuacji w firmie, dzięki zgromadzonym danym finansowo-księgowym. Użytkownik otrzymuje wsparcie księgowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, a także monitoring kosztów, czy m.in. zarządzanie płynnością finansową za pomocą różnorodnych narzędzi.

Kadry i płace

Comarch ERP XL zapewnia pełne wsparcie w obszarze kadr i płac, które uwzględnia obsługę wszystkich operacji związanych z współpracą z pracownikiem (od zatrudnienia, po rozliczanie oraz rozwiązanie umowy o pracę). System aktualizowany jest zawsze pod kątem zmian w przepisach prawnych.

Środki trwałe

Narzędzia systemu Comarch ERP XL umożliwiają ewidencję składników majątku trwałego, a także ich amortyzację. Użytkownik otrzymuje ewidencję wyposażenia, wgląd w historię zdarzeń związanych z wybranym środkiem trwałym, czy też różnorodne analizy związane z wykorzystaniem środków trwałych.

Elektroniczna wymiana dokumentów

Comarch EDI służy do automatycznego przesyłania dokumentów różnego rodzaju z wykorzystaniem formatu XML. Dzięki temu zwiększa się oszczędność czasu, który związany jest w rozprowadzaniem dokumentów do kontrahentów. Prócz tego gwarantuje redukcję kosztów, m.in. związanych z tradycyjnym obiegiem dokumentów.

Bezpieczeństwo Danych Firmowych