Comarch OptiMED24

System do Zarządzania

Informatyzacja - nie czekaj na ustawowe kary!

Wymagania stanawiane przed placówkami medycznymi stają się coraz wyższe. Inwestując w nowoczesne technologie informatyczne, w znaczący sposób usprawniasz organizację personelu, redukujesz koszty i podnosisz komfort pracy. Działania te prowadzą do głównego celu, jakim jest zwiększenie standardu świadczonych usług. Świadomi menadżerowie zarządzający placówkami ochrony zdrowia powinni już dziś przygotowywać się do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Automatyzacja codziennych czynności, usprawnienie pracy personelu i zwiększenie wydajności procesów są kluczem do znacznych oszczędności. Aby sprostać wymaganiom współczesnych pacjentów nowoczesna placówka musi docierać do potencjalnego odbiorcy za pomocą różnych kanałów komunikacji, jak np.:

  • Rejestrowanie pacjentów na wizyty za pomocą Internetu (rejestracja online).
  • Outsourcing rejestracji pacjentów (call center).
  • Udostępnianie pacjentom na ich indywidualnych kontach internetowych dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
  • Wysyłanie komunikatów email, SMS przypominających o terminach wizyt.

Idealny dla średnich i dużych firm z każdej branży

Średnie 6-30 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie 5-100 Stanowisk

40% Complete (success)

Średnie i Duże 30-250 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)

Przedsiębiorstwo 250-600 Stanowisk

35% Complete (success)
40% Complete (success)
Comarch ERP XL

Funkcjonalność Comarch OptiMED24

Nowoczesne zarządzanie

OptiMED24 pozwala na uproszczenie i zautomatyzowanie wszystkich obszarów funkcjonowania placówki, począwszy od sprawnej rejestracji i obsługi pacjenta w gabinecie lekarskim (z tworzeniem dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej włącznie), po rozliczenie z płatnikami i kontrahentami, czy wyciągnięcie kluczowych raportów obrazujących i identyfikujących główne problemy, z którymi boryka się świadczeniodawca, czy tzw. „wąskie gardła”. Rozbudowana część zarządcza (szara) systemu pozwala dotrzeć do szerokiej grupy pacjentów, poprzez elastyczne narzędzia do tworzenia programów promujących zdrowie.

Efektywne zarządzania wydatkami

System OptiMED24 ściśle współpracuje z programem dla firm Comarch ERP Optima, który pozwala na obsługę księgową placówki medycznej. Program Comarch ERP Optima umożliwia sprawne zarządzanie procesami kupna i sprzedaży sprzętu medycznego oraz tworzenie dokumentów księgowych i magazynowych, tj.: faktury, paragony, zamówienia u dostawców. Ponadto pozwala ewidencjonować i przeglądać składniki majątku wraz ze wszystkimi jego dokumentami a także prowadzić obsługę kadrowo-płacową. Dodatkowo Comarch ERP Optima współpracuje z programem Płatnik i SODiR.

Dodatki, moduły i rozwiązania Partnerów Comarch

 

Przejrzystość procesów

Każdy pracownik ma indywidualny dostęp do systemu i ściśle określony, dedykowany dla siebie obszar, w którym pracuje. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zachowanie przejrzystości procesów zachodzących wewnątrz placówki.

OptiMED24 przeznaczony jest dla wszystkich placówek medycznych. Zarówno dla jednoosobowych gabinetów lekarskich, przychodni, centrów medycznych i szpitali - posiadających rozbudowaną strukturę wielooddziałową.

Wgląd w aktualne dane

OptiMED24 umożliwia wgląd w zawsze aktualne i wiarygodne informacje niezbędne do monitorowania kondycji placówki i podejmowania właściwych decyzji, nie tylko na poziomie diagnostycznym, ale również zarządczym. Aplikacja zapewnia pełne wsparcie procesów zarządzania placówką medyczną na różnych szczeblach jej funkcjonowania eliminując tradycyjny papierowy obieg dokumentacji.

Rozliczenia z NFZ

System spełnia aktualne wymogi rozliczeń z NFZ oraz jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się realiów prawnych.

Dodatkowe rozszerzenia Comarch OptiMED24

Lorem ipsum

Moduł ten służy polepszeniu współpracy z odbiorcami oraz zmniejszeniu pracochłonności, związanej z obsługą zamówień. Comarch EPR XL Pulpit Kontrahenta to platforma B2B stanowiąca wygodny kanał przyjmowania zapytań, składania ofert, umożliwiająca obsługę realizacji zamówień, dająca również dostęp do historii transakcji przeprowadzonych z Klientem.

więcej...

Lorem ipsum

System oferuje możliwość współpracy z innymi internetowymi kanałami sprzedaży oraz promocji. Współpraca dotyczy takich portali, jak Allegro, Facebook, wszystko.pl, systemy porównywania cen. Dodatkowo otrzymujemy możliwość integracji sprzedaży internetowej z systemem obsługującym zarządzanie magazynem, fakturowaniem oraz księgowością.

więcej...

Lorem ipsum

Rozwiązania mobilne umożliwiają kontakt pracownika wykonującego swą pracę w terenie z osobami w Centrali, zasobami firmowymi, a także ułatwiają znacząco raportowanie wykonanych zadań. W efekcie otrzymujemy oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązania te swtorzone są na takie nowoczesne narzędzia mobilne, jak smartfony czy tablety, tak powszechne w komunikacji biznesowej.

więcej...

Rozwiązanie dla Twojej Branży

Backup danych

Zaletą rozwiązania proponowanego przez Comarch jest również backup danych tworzony na zewnętrznych serwerach Comarch Data Center. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy, dzięki opcji posiadania dodatkowej kopii zapasowej możliwej do odtworzenia w placówce, w dowolnym momencie. Gwarantem bezpieczeństwa jest nowoczesna aplikacja do backupu i archiwizacji danych - iBard24

iBard24 Backup Online jest innowacyjnym rozwiązaniem,które zabezpiecza pliki i bazy danych.
Aplikacja spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, a dane przechowywane są w Comarch Data Center. Cały proces jest automatyczny i przebiega w tle, według ustalanego harmonogramu. iBard24 posiada wiele przydatnych funkcji, które w znacznej mierze ułatwiają pracę. Przechowywanie dokumentów dotyczących danych pacjentów czy też wyników badań przestanie być problemem. Wiecej na www.iBard24.pl

 

Moduły programu OptiMED24

Rejestracja

Możliwość szybkiego i prostego rejestrowania pacjentów oraz opcja e-Rezerwacja wizyty. Tworzenie grafików pracy lekarzy i dostęp do bazy danych pacjentów. Możliwość weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w komunikacji z system eWUŚ.

Gabinet

Tworzenie dokumentacji medycznej pacjenta w postaci elektronicznej. Dostęp do dedykowanych szablonów kart wizyt, aktualnych baz ICD-9 i ICD-10, aktualnej bazy leków. Możliwość wystawiania i wydruku recept i skierowań bezpośrednio z systemu. Dostęp do potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie eWUŚ.

Rejestr dokumentacji medycznej

Szybki dostęp do kompleksowej historii zdrowia i choroby pacjentów. Rejestr dokumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej.

Sprawozdawczość z NFZ

Proste i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ na podstawie informacji o uprawnieniach, otrzymanych z systemu eWUŚ. Sprawna wysyłka sprawozdań i korygowanie rozliczeń oraz bieżąca aktualizacja systemu do obowiązujących wymogów prawa.

Administracja

Panel konfiguracji i zarządzania całością aplikacji. Możliwość swobodnej modyfikacji wybranych elementów systemu, nadawanie uprawnień użytkownikom, sprawdzanie stanu bieżącego systemu.

Finanse

Wystawianie dokumentów sprzedażowych i obsługa drukarek fiskalnych. Pełna ewidencja dokumentacji finansowej.

Analizy i raporty

Dostęp do pakietu zdefiniowanych zestawień oraz możliwość tworzenia indywidualnych, zaawansowanych raportów i analiz, w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Prowizje

Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym, na podstawie informacji o wykonanych świadczeniach medycznych.

Cenniki i pakiety

Tworzenie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami.

 

Bezpieczeństwo Danych Firmowych