Profi Center - Automatyzacja Cyklicznego Rozliczania Usług (System bilingowy)

Działa z systemami Comarch ERP

Rozwiązanie do automatyzacji rozliczania usług cyklicznych

Profi Center to kompleksowe narzędzie, które pozwala w bardzo dużym stopniu zautomatyzować proces rozliczania usług świadczonych danej grupie odbiorców.

System bilingowy znajduje swoje zastosowanie w takich obszarach jak (odczyty zużycia mediów, specyfikacja wykonanych usług itp.), stałych, zmiennych okresowych i innych parametrów, od których zależą faktury za zdefiniowane okresy rozliczeniowe. System automatycznie w zadanych okresach emituje obciążenia klientów.
Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Żmudną prace komputer wykona szybciej i dokładniej

Profi Center pozawala użytkownikowi organizować umowy tak aby odzwierciedlały rzeczywistą strukturę (np. w przypadku wynajmu Budynek -> Poziom -> Lokal) wraz z parametrami umów definiowalnym na wymaganym poziomie.

Aplikacja całkowicie automatyzuje sprzedaż mediów, obsługę centrów handlowych (np. czynsze, media , ochrona, koszty dodatkowe).

Definicje umów są zorganizowane w strukturę drzewiastą , która pozawala na dziedziczenie parametrów z wyższych węzłów w przypadku gdy ich wartości nie są dostępne na bieżącym poziomie.

Rozwiązanie dla systemu Comarch ERP

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Altum Dowiedz się więcej o Comarch ERP XL

Klasa rozwiązania: Inne...

Producent: Profisoft - Comarch ERP Integrator

Funkcjonalność Profi Center - Automatyzacja Cyklicznego Rozliczania Usług (System bilingowy)

Obsługiwane procesy: Sprzedaż i fakturowanie

  • Zarządzanie umowami z klientami
  • Akwizycja danych z systemów zewnętrznych
  • Automatyczna emisja dokumentów sprzedaży
  • Pełna obsługa historii umów i ich parametrów
  • Hierarchiczna struktura umów z dziedziczeniem właściwości

Producent: Profisoft - Comarch ERP Integrator

Inne rozwiązania

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.

Bezpłatna konsultacja